Symulator Pola Walki

Oprogramowanie VBS3 jest w pełni interaktywnym, trójwymiarowym środowiskiem syntetycznym generującym wirtualny poligon dostosowany do prowadzenia szerokiego wachlarza szkoleń taktycznych, analiz wariantów oraz eksperymentów naukowych. VBS3 jest gotowym rozwiązaniem umożliwiającym symulację szerokiej gamy sytuacji na poziomie taktycznym. Brama HLA/DIS pozwala na współdziałanie z innymi symulatorami standardu HLA poszerzając zakres możliwych sytuacji.

Moduł Fires

VBS3 Fires jest specjalistycznym trenażerem przeznaczonym do szkolenia specjalistów i pododdziałów wsparcia ogniowego (artylerii), łączącym zaawansowany symulator z realistycznymi efektami wizualnymi. System pozwala na rozpoznanie i wskazywanie celów, prowadzenie ognia, obserwację skutków uderzeń oraz omówienie zadań. Zadania wsparcia mogą być realizowane w oparciu o własne procedury lub też o procedury „Call for Fire” istniejące w NATO.

Moduł Strike

VBS3 Strike jest specjalistycznym lotniczym symulatorem przeznaczonym do szkolenia Wysuniętych Nawigatorów Naprowadzania Lotnictwa (WNNL/FAC), łączącym zaawansowany symulator wparcia powietrznego (Close Air Support) z realistycznymi efektami wizualnymi. Szkolony porusza się w wirtualnej rzeczywistości i pod nadzorem instruktora wykonuje zadania naprowadzania lotnictwa, prowadzi korespondencję ze statkami powietrznymi, ocenia skutki uderzeń, jest oceniany przez instruktora na podstawie zapisanego przebiegu misji. 

Moduł CNR

Combat NET Radio Simulator firmy Calytrix jest programowym symulatorem komunikacji radiowej w ramach środowiska VBS3. Jest ekonomicznym i łatwym w obsłudze symulatorem komunikacji pomiędzy zespołami i symulowanymi platformami poprzez nieograniczoną ilość programowalnych kanałów. Symulator CNR-Sim jest zintegrowany z modułem odpraw końcowych AAR. 

VBS3 jest gotowym rozwiązaniem szkoleniowym umożliwiającym symulacje szerokiej gamy rzeczywistych sytuacji. Użytkownicy sterują wirtualnymi żołnierzami w czasie rzeczywistym, uczestnicząc w zaprogramowanym scenariuszu szkoleniowym. Wspólnie prowadzą interakcję między sobą oraz wirtualnym środowiskiem zgodnie z założonym scenariuszem szkoleniowym. Scenariusze szkoleniowe są generowane za pomocą intuicyjnego edytora misji (Offline Mission Editor), który umożliwia kreowanie praktycznie dowolnej sytuacji taktycznej. Edytor jest wspierany zestawem narzędzi deweloperskich (Development Suite), który generuje geospecyficzne mapy 3D do implementacji w scenariuszach szkoleniowych. Szkolenie jest dodatkowo ulepszone poprzez edytor czasu rzeczywistego (Real Time Editior), który pozwala instruktorom na dynamiczną modyfikację sesji szkoleniowej. Moduł odpraw końcowych (After Action Review) umożliwia dokładne odtworzenie każdego scenariusza w celu wyciągnięcia wniosków i przeprowadzenie odprawy końcowej dla uczestników.