Moduł FIRES

Moduł FIRES jest specjalistycznym trenażerem przeznaczonym do szkolenia specjalistów i pododdziałów wsparcia ogniowego (artylerii), łączącym zaawansowany symulator z realistycznymi efektami wizualnymi. System pozwala na rozpoznanie i wskazywanie celów, prowadzenie ognia, obserwację skutków uderzeń oraz omówienie zadań. Zadania wsparcia mogą być realizowane w oparciu o własne procedury lub też o procedury „Call for Fire” istniejące w NATO.

Symulator wiernie odwzorowuje balistykę pocisków (w tym rakietowych) a także pozwala na wizualizację trajektorii lotu pocisku oraz samego pocisku w trakcie lotu. Szeroka gama amunicji, zapalników i sprzętu artyleryjskiego pozwala na szkolenie wszystkich specjalności wsparcia ogniowego, zarówno w trybie indywidualnym, jak i zespołowym oraz zgrywanie poszczególnych szczebli dowodzenia. Ciągła integracja modułu FIRES z istniejącą platformą szkoleniową VBS3 umożliwia prowadzenie ćwiczeń wsparcia ogniowego (Call-For- Fire) równolegle do innych umiejętności bojowych we wspólnym środowisku wirtualnym.

Przykłady zastosowań

Moduł FIRES jest w pełni kompatybilnyz symulatorem VBS3 (oficjalny symulator NATO) i w pełni zintegrowany ze wszystkimi jego funkcjami, takimi jak: moduł omówienia zadania (After Action Reviev – AAR) oraz edytor czasu rzeczywistego (Real Time Editor – RTE). Przykładowe zastosowania modułu FIRES obejmują:

  • Szkolenie indywidualnych umiejętności specjalistów wsparcia ogniowego.
  • Zgrywanie poszczególnych specjalności w ramach wirtualnych strzelań.
  • Wykonywanie zadań wsparcia jako elementu większych ćwiczeń. wojskowych, w tym ćwiczeń z wojskami na poligonach.
  • Wyższą dokładność odwzorowania efektów uderzeń pocisków.
  • Symulowanie wsparcia ogniowego w oparciu o sztuczną inteligencję, pozwalającą na szkolenie specjalistów jako elementu większych jednostek.
  • Możliwość szkolenia pilotów w korygowaniu ognia artylerii z pokładu śmigłowca.
  • Szkolenie w prowadzeniu ognia na granicy rubieży bezpieczeństwa dla wojsk własnych.
  • Szkolenie w prowadzeniu ognia na rzecz pododdziałów specjalnych działających za liniami przeciwnika.
  • Szkolenie mobilnych zespołów wsparcia ogniowego (Fire Support Team).
  • Ocena i analiza wykonywanych zadań ogniowych.

batteryPrecyzyjny model balistyczny

Model symuluje grawitację, opór powietrza, wiatr, ciśnienie, temperaturę, siłę odśrodkową oraz efekt Coriolisa. Dodatkowo model uwzględnia zmianę tych parametrów na różnych wysokościach.

Sztuczna Inteligencja

AIModuł FIRES automatycznie symuluje otoczenie w jakim znajduje się szkolony (szkoleni). System pozwala na stworzenie sztucznej inteligencji w oparciu o poziom wyszkolenia pododdziału lub poszczególnych specjalistów uwzględniając chociażby zwiększony/skrócony czas reakcji na komendy lub dokładności wprowadzania nastaw, co zwiększa realizm w szkoleniu.

user

Dostosowanie do potrzeb użytkownika

Użytkownik może stworzyć własną amunicję posiadającą odpowiednie cechy balistyczne oraz właściwe jej tabele strzelnicze. Moduł FIRES posiada bazę sprzętu zawierającą: działa polowe, wyrzutnie rakietowe, artylerię samobieżną oraz artyleryjskie systemy marynarki wojennej. Możliwa jest konfiguracja charakterystyki każdego systemu artyleryjskiego, a w tym: czasy rozwijania, przeładowania, wprowadzania nastaw, itp.

AARModuł omówienia – AAR

Moduł FIRES jest w pełni zintegrowany z modułem omówienia zadania (AAR – after action review). Każda misja może być odtworzona, a kluczowe momenty scenariusza zaznaczone do omówienia. System rejestruje zachowanie szkolonego oraz tory otów wszystkich pocisków i efekty ich uderzeń. Dodatkowo, instruktor ma do dyspozycji narzędzia do analizy balistycznej oraz terenu.

bulletsSzeroki wybór amunicji i zapalników

Dostępne rodzaje amunicji to: odłamkowo-burzący (HP), zapalający (WP), dymny (wiele kolorów), SADARM, DPICM, RAAMS, ADAM, oświetlający (wiele kolorów) oraz amunicja precyzyjna klasy COPPERHEAD. Dostępne zapalniki: natychmiastowy, opóźniony, zbliżeniowy, samonaprowadzający oraz naprowadzany laserowo. Możliwe jest tworzenie własnych rodzajów zapalników i pocisków np. pocisków OF-462 i innych.

wariabble_gunsSzeroki wybór rodzajów prowadzonego ognia

System zapewnia możliwość wyboru sposobu prowadzenia ognia. Symulator pozwala na wykonywanie ognia w sposób jaki byłby niemożliwy w rzeczywistości ze względu na ograniczenia bezpieczeństwa – instrukcyjne, terenowe czy materiałowe np. jednoczesne strzelanie kilku brygad artylerii. Dodatkowo, symulator pozwala na przećwiczenie nowych koncepcji użycia artylerii np. prowadzenie ognia jednocześnie na kilku kierunkach zasadniczych.

balistykaZaawansowana symulacja balistyki

Balistyka jest odwzorowana na wysokim poziomie dokładności, zarówno pod względem efektów wizualnych jak i rzeczywistego oddziaływania na cel, co jest kluczowe dla oceny skutków uderzeń i podejmowania, przez szkolonych, decyzji co do dalszego działania.

proceduryWybór procedur wsparcia ogniowego

Szkolenie może odbywać się w oparciu o własne procedury prowadzenia ognia lub standardowe procedury NATO (Call for Fire). Komendy można przekazywać głosowo (korzystając z posiadanych przez pododdział urządzeń łączności), za pomocą edytora tekstu (chat) oraz poprzez interfejs graficzny. Możliwa jest integracja systemu z posiadanym sprzętem artyleryjskim, co pozwala na wykonywanie zadań ogniowych na symulatorze, podczas gdy obsługi dział wykonują polecenia „na sucho” w tym samym czasie, bez konieczności ponoszenia kosztów wyjazdów na poligony.

scenarioSzybkie tworzenie scenariuszy

Moduł FIRES jest bezpośrednio zintegrowany z edytorem scenariuszy szkoleniowych VBS3. Nie wymaga dodatkowych szkoleń personelu co znacznie ogranicza koszty i oszczędza czas.

 

netElastyczna architektura sieciowa

Stanowiska symulatora VBS3 z modułem FIRES mogą pracować w trybie indywidualnym, szkoleniowym lub instruktorskim. Możliwe jest szkolenie na jednym komputerze lub na wielu połączonych w sieć, przez złącze sieciowe. Możliwa jest integracja z posiadanym przez pododdziały sprzętem artyleryjskim oraz obserwacyjnym.

Bezpośrednie połączenie z VBS3

Moduł FIRES może być wykorzystany jako część większego ćwiczenia. System wykorzystuje silnik VBS3, szkolenie artyleryjskie może być zintegrowane jako część połączonych manewrów różnych rodzajów wojsk.

Standardowy sprzęt

Moduł FIRES wykorzystuje standardowy sprzęt dostępny komercyjnie. Oprogramowanie pracuje na komputerach z systemem Windows, wymaga jedynie karty graficznej z dwoma wyjściami, w podstawowej konfiguracji. Jeżeli komputer jest wystarczający do VBS3, jest również wystarczajacy do modułu FIRES.