Moduł FUSION

Moduł FUSION to interfejs programowania aplikacji – API, który może być wykorzystany do programowania i modyfikowania podstawowego systemu VBS3 oraz zawartych w nim obiektów. Wyróżnia to VBS3 jako w pełni modyfikowalną platformę symulacyjną pozwalając na dowolne dopasowania systemu do potrzeb użytkownika.  Moduł FUSION  upraszcza  procedurę dostosowywania  VBS3, bez konieczności nauki języka skryptowego. Aplikacja zapewnia szeroki zakres kontroli nad obiektami, grupami, klasami, punktami kontrolnymi i środowiskiem VBS3. Jest idealnym narzędziem do integracji VBS3 z dodatkowym sprzętem, ulepszania algorytmów sztucznej inteligencji i ulepszania poziomu interakcji VBS3 z kursantami.

Przykłady zastosowania

 • Integracja
  – Moduł FUSION może być zastosowany do integracji VBS3 z:

  • zewnętrznym sprzętem, np: symulatorami uzbrojenia, panelami sterowania, czujnikami etc.
  • zewnętrznmi systemami, np: C2.
  • symulatorami niezgodnymi z DIS.
  • zewnętrznymi symulacjami gdzie jest wymagany większy poziom szczegółów niż dostarczany przez HLA/DIS. Np.: integracja symulowanego uzbrojenia w obrotowych wieżyczkach lub symulacja morale żołnierzy.
  • połączniem VBS3 z trenażerami, np: wykorzystanie jako system wizualizacji terenu do trenażera KTO.
  • zewnętrzym oprogramowaniem pośrednim, np. Havok.
 • Kontrola obiektów
  – 
  Tworzenie zewnętrznych systemów do kontroli obiektów w VBS3, ale   z bardziej zaawansowanym interfejsem użytkownika, np.:

  • zewnętrzny moduł do sterowania artylerią – Moduł STRIKE.
  • interfejs C2 do szybkiej kontroli grup obiektów.
  • interfejs sterowania samolotem lub innymi pojazdami.
  • kontrola konwoju.

  – Wizualizacja i kontrola misji szkoleniowych VBS3 poprzez interfejs graficzny    (GUI).

 • Ulepszony poziom detali wizualnych
  • tworzenie obrazów HUD dla misji VBS3.
 • Ulepszanie rzeczywistości symulacji
   – Zwiększanie realizmu niektórych elementów VBS3:

  • dynamiki lotów.
  • balistyki.
  • skutków rażenia amunicji.
  • zachowania i właściwości pojazdów.
  • właściwości fizycznych.
  • ruchu obiektów i awatarów.
 • Sztuczna Inteligencja – SI
  • Kontrola zachowania obiektów w zastępstwie lub współpracując z silnikiem SI w VBS3.
  • Budowanie struktury „plug-and-play”, pozwalającej na przypisywanie wielu profili SI do jednego obiektu i ich płynna „zamiana” w zależności od potrzeb scenariusza.
  • Opracowanie ulepszonych algorytmów zachowań konwojów.
  • integracja z zewnętrznym oprogramowaniem:
   – AI-Implant
   – CoJACK
   – Kynapse
 • Analiza zakończonej misji
  • zapisywanie poszerzonego pakietu danych i parametrów większego niż w standardowym module AAR.
  • eksport zapisanych danych do formatu arkuszy kalkulacyjnych lub baz danych.
  • analiza zapisanych danych w AAR w celu poznania ukrytych tendencji w danym scenariuszu.
  • generowanie wykresów, tabel i raportów na podstawie danych z AAR (Modułu Odpraw Końcowych)

Funkcjonalność

 • Nie wymaga znajomości języka skryptowego VBS3.
  Programy mogą teraz bezpośrednio łączyć się z VBS3 poprzez API.
 • Płynna integracja z funkcjonalnością skryptową.
  API może być wykorzystany równolegle do skryptów VBS3 – system jest wstecznie kompatybilny.
 • Kompatybilność w trybie multiplayer.
  Zmiany na jednej maszynie zostaną automatycznie wprowadzone w całej sieci.
 • Kompatybilność z bibliotekami C++
  Moduł FUSION został przetestowany na zgodność z popularnymi bibliotekami źródłowymi C++ takimi jak; Boost, Simple Vector Library oraz GALib.
 • Zawiera pomocnicze oprogramowanie do VBS3.
  System zawiera dodatkowe oprogramowanie do szukania błędów – debugging oraz nową konsolę developerską.
 • Bezpośredni dostęp do rdzenia.
  Zwiększona prędkość egzekucji kodu w porównaniu do aplikacji bazujących na ASI.
 • Rozszerzona biblioteka funkcji.
  Ilość funkcji dostępnych do kontroli obiektów jest powiększona dwukrotnie.
 • Kontrola szkieletowa [anatomiczna].
  Większa kontrola nad animacją obiektów i awatarów.
 • Specjalistyczne klasy jednostek i pojazdów.
  Konfiguracja specjalnych klas pojazdów, np.: aeromobilne, transportowe itp. z możliwością tworzenia podklas.
 • Kontrola ruchu niskiego poziomu.
  Zwiększona kontrola ruchu poszczególnych awatarów i pojazdów. Funkcje aktywują się przy wyłaczeniu SI. Pozwala to na sterowanie większą ilością obiektów w VBS3 przez zewnętrzny symulator.
 • Kontrola systemu HUD.
  Możliwość rysowania prostych znaków i symboli bezpośrednio na HUD, z możliwością dopisywania tekstów.
 • Sprawdzanie kodu oraz rejestr błędów.
  Wszystkie funkcje modułu FUSION są monitorowane wbudowanym systemem sprawdzania błędów, który sprawdza poprawność wszystkich podanych funkcji.
 • Testy widoczności i kolizji.
  Ta funkcja przeprowadza szereg testów sprawdzających błędy w widoczności lub kolizje pomiędzy obiektami.
 • Obsługa obiektów z VBS3.
  Moduł FUSION może łatwo sprawdzać klasy i grupy obiektów z VBS3. API zawiera również zestaw narzędzi do generowania specjalnych klas plików i rozszerzeń.
 • Obsługa kamer 3D.
  Program zawiera szereg funkcji umożliwiających pełną kontrolę nad punktami obserwacji przestrzeni VBS3. API zawiera kolejkę obsługi kamer, których działanie kontrolowane jest za pomocą skryptów lub algorytmów.
 • Monitorowanie, modyfikacja i kontrola punktów ścieżki, przełączników i pojazdów.
  Użytkownicy mają większy zakres kontroli nad ścieżkami pojazdów, operatorami logicznymi i obiektami.
 • Grupy w VBS3.
  Moduł FUSION posiada funkcjonalność kreowania grup w VBS3, pozwalając na ich dynamiczne rozmieszczenie, modyfikację, kasowanie lub pozycjonowanie.
 • Wydarzenia w VBS3.
  Moduł FUSION jest zintegrowany z architekturą wydarzeń generowanych w środowisku VBS3.
 • Praca wielordzeniowa.
  Możliwość tworzenia rozszerzonych graficznych interfejsów użytkownika (GUI) i dostęp do obiektów poprzez WINAPI.
 • Konfiguracje.
  Konfiguracja developerska jest stosowana przy tworzenia plug-inów do modułu FUSION. Podczas pracy z gotową aplikacją, używana jest konfiguracja bieżąca (run-time).