Zarządzanie kryzysowe

Działania te prowadzą zarówno organy administracji rządowej, jak i władze samorządowe (lokalne) w ramach zarządzania kryzysowego. Zespoły i centra odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe na swoim obszarze opracowują i uaktualniają plany zarządzania kryzysowego. Plany te powinny być wdrażane, testowane i uruchamiane. Plan zarządzania kryzysowego obrazuje współpracę pomiędzy służbami, inspekcjami i strażami bezpośrednio chroniącymi obywateli.

Testowanie nowych procedur

Wdrażanie nowych rozwiązań w procedurach kryzysowych wiąże się z ryzykiem, że zmiany wywołają zdarzenia i efekty niekorzystne dla założonych celów. Dlatego niezbędne jest testowanie procedur, zanim staną się obowiązujące. Prowadzenie testów poprzez realne ćwiczenia jest bardzo kosztowne. Z tego względu wykonywanie testów w świecie wirtualnym jest niezwykle ważne i cenne. Sprawdzenie wielu wariantów w świecie wirtualnym daje możliwość wypracowania optymalnej procedury. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie wybranego wariantu w rzeczywistości. Z pomocą przychodzi wirtualny symulator VBS2, który z dużą wiernością odtwarza świat rzeczywisty. Przeprowadzenie ćwiczeń w takim środowisku jest o wiele prostsze i możliwe tak często, jak wymaga tego potrzeba.

Państwo ma obowiązek zapewnienia obywatelom ochrony przed potencjalnymi zagrożeniami i realnymi niebezpieczeństwami wynikającymi z działania sił natury lub działalności człowieka

Zastosowania VBS2

Oprogramowanie symulacyjne VBS2 pozwala osobom odpowiedzialnym za zarządzania kryzysowe na testowanie:

 • przyjętych lub rozważanych procedur
 • koordynacji pomiędzy służbami zaangażowanymi w działania kryzysowe
 • organizacji systemu monitorowania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania
 • organizacji ewakuacji z obszarów zagrożonych
 • organizacji ratownictwa, opieki medycznej, społecznej i psychologicznej

 ocenę:

 • adekwatności zasobów przeznaczonych do prowadzenia akcji ratowniczych oraz procedury uruchamiania rezerw państwowych
 • skuteczności decyzji podejmowanych przez członków zespołów kryzysowych

szkolenie teoretyczne w środowisku wirtualnym:

 • załóg i zespołów ratowników we współpracy z centrami zarządzania kryzysowego i komunikacji z innymi zespołami
 • koordynatorów w centrach zarządzania kryzysowym w zarządzaniu zespołami w obliczu szybko zmieniających się warunków

vbs2-2009-07-27-16-10-26-09Uczestnicy ćwiczenia podejmują takie same procesy decyzyjne w czasie rzeczywistym przy ograniczonej wiedzy jak w rzeczywistym świecie.
W ćwiczeniach w wirtualnym świecie może brać udział pojedynczy uczestnik jako np.

 • koordynator w Centrum Zarządzania Kryzysowego,
 • kierowca wozu bojowego Straży Pożarnej,
 • oficer dyżurny Policji,

jak również kilkudziesięciu uczestników. Możliwe jest prowadzenie szkoleń w specjalnie przygotowanej sali dydaktycznej jak również w systemie rozproszonym – wykorzystując łącza internetowe – każdy w swoim miejscu pracy.

Przykładowe scenariusze ćwiczeń

 • wieloogniskowy pożar lasu,
 • powódź oraz lokalne podtopienia,
 • rozległe zniszczenia spowodowane przez silny wiatr,
 • epidemia choroby,
 • zabezpieczenie imprez masowych/pochodów/strajków/przyjazdu VIP’a,
 • zadania obronne,
 • katastrofa ekologiczna,
 • karambol na autostradzie,
 • katastrofa kolejowa/lotnicza,
 • skażenie chemiczne,
 • i wiele innych…

Otwartość i elastyczność

Stopka_VBS2_52System symulacyjny VBS2 jest środowiskiem otwartym, który jest przystosowany do współpracy z innymi aplikacjami informatycznymi, może współpracować z systemami zarządzania kryzysowego lub innymi symulatorami lub trenażerami.

W systemie VBS2 użytkownik może zaprogramować wydarzenia i efekty, które wpłyną na nieprzewidywalność scenariusza, np. algorytm rozprzestrzeniania się ognia, wody, trujących substancji albo modelujący wskaźnik paniki wśród ludności cywilnej. Może też za te algorytmy odpowiadać inna aplikacja, opracowana przez użytkownika, z którą VBS2 komunikuje się i wizualizuje efekty w środowisku wirtualnym.